Ook wij leren graag

Klachtenprocedure

versie 1.2

Wij blijven altijd kritisch en nodigen jou uit om dit ook te zijn. Heb je een suggestie, klacht of denk je dat het beter zou kunnen? Dan horen wij dat graag van je. Hier lees je welke opties er zijn om dit kenbaar te maken.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook MyBrandNewDays voldoet aan deze eisen. Om te voldoen aan deze wet hebben wij ons aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG).

Ontevredenheid kenbaar maken

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de geboden zorg/dienst door MyBrandNewDays. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat je ons dit rechtstreeks laat weten. We staan altijd open voor feedback en suggesties die mogelijke ontevredenheid bij anderen in de toekomst kunnen voorkomen. We nodigen je daarom van harte uit om enige ontevredenheid of feedback kenbaar te maken via hetkanbeter@mybrandnewdays.nl. Wij nemen dan binnen enkele dagen contact met je op.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Mocht je liever gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan bieden wij je de mogelijkheid aan om hiervan kosteloos gebruik te maken. Je kunt hiervoor contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij informeren je over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Geschilleninstantie

Indien de bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris voor jou niet tot het gewenste resultaat leidt, staat het je vrij om je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Met ingang van 17 juli 2020 is MyBrandNewDays bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie hierover vind je via de website van het NIBIG.