Psychosociale therapie

Psychosociaal is wat je denkt, voelt en doet in relatie tot anderen. De interactie tussen hoe jij de wereld ervaart en hoe je wordt ervaren. Als iets in die interactie niet lekker loopt, kun je daar last van krijgen. In psychosociale therapie onderzoeken we hoe het patroon van interactie voor jou werkt én hoe je het kunt doorbreken.

In de Psychosociale therapie gesprekken leggen we verbanden tussen je achtergrond en het hier en nu. Wat maakt dat je de dingen nu zo ervaart of doet? Soms is het nodig om je verhaal tegen iemand aan te houden die aandachtig luistert, spiegelt en opmerkt wat opvalt. Dat kan helpen om zicht te krijgen op je blinde vlekken. Wat zie je nog niet en wat weerhoud je? Door dat in kaart te brengen, kun je tot nieuwe inzichten komen. Nieuwe informatie en aangereikte methodieken kunnen helpen je perspectief te verschuiven en ruimte te maken voor nieuwe gedachten en overtuigingen. Begrijpen hoe het zit, is vaak de eerste stap richting de gewenste verandering.

Bij Verlies en Rouwtherapie staan aandacht en ruimte om jouw verlies te delen centraal. Het kan zijn dat je vastloopt na het verlies van een dierbare door dood of bij leven (psychische ziekte, echtscheiding). Sat je even niet weet hoe je het weer op de rails krijgt. Gevoelens kunnen je overweldigen, of juist wegblijven. Ieder rouwt op zijn eigen manier en op eigen tempo. Eén ding staat vast: een verlies wordt gevolgd door rouwen. Hoe dat precies voor jou verloopt, is uniek. Wel zijn er op grote lijnen overeenkomsten gevonden in rouwprocessen bij mensen, die beschreven zijn in de verlies en rouwliteratuur. Die informatie kan begrip, troost en herkenning bieden. Ook kun je een verliestraject ingaan als je afscheid neemt van iemand in de laatste levensfase en hier graag begeleiding bij wilt.