Voorwaarden, toestemming en vrijwaring

Algemene voorwaarden

versie 1.4

We vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over de afspraken die we met elkaar maken. Daarom zijn deze voorwaarden in begrijpelijke taal geschreven en hebben we ons beperkt tot de belangrijkste punten. Wij raden aan om deze pagina voor de eerste afspraak door te lezen. Door het maken van een afspraak, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden, toestemming en vrijwaring. Je wordt hier bij het maken van de eerste afspraak op gewezen.

Covid-19 informatie

Ben je verkouden of heb je andere verschijnselen die kunnen duiden op Corona (of een andere daaraan gelijkgestelde of andere besmettelijke ziekte), dan vertrouwen wij erop dat je niet deelneemt aan een persoonlijke afspraak. Van begeleiders van MyBrandNewDays mag je verwachten dat zij zich hieraan ook houden en zo nodig de afspraak verplaatsen. In de praktijk is op meerdere plaatsen de gelegenheid om je handen te desinfecteren. We zitten 1,5 meter van elkaar verwijderd. Soms is het omwille van de sessie behulpzaam als de begeleider jou aanraakt op de EFT-kloppunten. Hiervoor wordt altijd expliciet mondeling toestemming gevraagd, handen worden gedesinfecteerd en indien gewenst draagt de begeleider een mondkapje. Wanneer je geen aanraking wenst, kan er ook zonder aanraking worden gewerkt. Geef je wel toestemming, dan loop je risico op besmetting aangezien we langer dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar werken. Uiteraard wordt er alleen gewerkt als de begeleider klachtenvrij is, desondanks kunnen we besmetting nooit helemaal uitsluiten. In geval van ziekte na een fysieke afspraak kan de begeleider van MyBrandNewDays op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Kom je liever niet op afspraak, dan kan er ook online worden gewerkt.

Voorwaarden en afspraken

Een afspraak bij MyBrandNewDays betreft een fysieke of online afspraak waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende coach- en gesprekstechnieken behorende bij integrale coaching, loopbaan- en/of vitaliteitscoaching. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van energetische, psychosociale technieken Emotional Freedom Techniques (EFT) en Matrix Reïmprinting (MR).

Wij verzoeken je om de geleerde technieken alleen voor eigen gebruik toe te passen. Het is niet gewenst om deze, zonder gedegen opleiding, op anderen toe te passen of deze aan anderen te leren.

Uitsluiting deelname
Begeleiders van MyBrandNewDays zijn niet opgeleid voor behandeling van psychische stoornissen of persoonlijkheidsproblematiek en kunnen een afspraak of traject op ieder moment stopzetten, als hiervan sprake (b)lijkt te zijn. Wanneer sprake is van eerdere diagnose van of behandeling voor psychische klachten of enige vorm van structurele emotionele instabiliteit, dan dient dit vooraf gemeld te worden en kan dat een annulering van de afspraak tot gevolg hebben. Bij twijfel, vragen wij je dit te overleggen tijdens het telefonische intakegesprek. We denken dan met je mee over een alternatief.

Toestemming

Door het maken van een afspraak geef je toestemming om gebruik te maken van (energetische) coachtechnieken tijdens fysieke of online afspraken. Je mag van MyBrandNewDays begeleiders verwachten dat het doel van de gebruikte technieken is om bij te dragen aan jouw welzijn en ontwikkeling.

Aansprakelijkheid

MyBrandNewDays kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke klachten dan ook, die mogelijk het gevolg zijn van de afspraken. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen fysieke en emotionele welzijn, tijdens en na het bijwonen van een afspraak. Je kunt op ieder moment aangeven om een afspraak stop te zetten en hier wordt dan direct gehoor aan gegeven.

Vrijwaring

Door het maken van een afspraak ga je akkoord met de inhoud van deze voorwaardenpagina. Ook vrijwaar je hiermee de begeleider van MyBrandNewDays van alle gevolgen die je mogelijk ervaart tijdens of na een afspraak of traject. Je accepteert hiermee de risico’s in de breedste zin van het woord, die kunnen voortvloeien uit het bijwonen van de afspraken of het gebruik van de technieken die worden aangeboden. De gebruikte methoden zijn in de basis zeer veilig, desondanks kan een begeleider nooit vooraf inschatten hoe iemand op de toegepaste technieken zal reageren.

Bij medicatie of aanvullende (psychische/medische) begeleiding

Coaching/EFT/MR zijn geen geneeswijzen, maar methoden die welzijn ondersteunen. Volg altijd de instructies op van je arts, psycholoog, psychiater of begeleider anderszins. MyBrandNewDays raadt nooit aan om te stoppen met het gebruik van voorgeschreven medicijnen of andere therapieën, zelfs niet als zo’n medicijn of therapie niet (meer) nodig zou lijken. Wij raden je altijd aan om hiervoor de zorgverlener te raadplegen die de medicijnen of therapie in eerste instantie heeft voorgeschreven.

Contact, suggesties of kan het beter?

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op via denise@mybrandnewdays.nl.
Ontevreden of suggesties? Bekijk onze klachtenprocedure.