Voorwaarden, toestemming en vrijwaring

Algemene voorwaarden

versie 1.3

We vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over de afspraken die we met elkaar maken. Daarom zijn deze voorwaarden in begrijpelijke taal geschreven en hebben we ons beperkt tot de belangrijkste punten. Wij raden aan om deze pagina voor de eerste afspraak door te lezen. Door het maken van een afspraak, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden, toestemming en vrijwaring. Je wordt hier bij het maken van de eerste afspraak op gewezen.

Covid-19 informatie

Ben je verkouden of heb je andere verschijnselen die kunnen duiden op Corona (of een andere daaraan gelijkgestelde of andere besmettelijke ziekte), dan ben je uitgesloten van deelname aan een persoonlijke afspraak. Van begeleiders van MyBrandNewDays mag je verwachten dat zij zich hieraan ook houden en zonodig de afspraak verplaatsen. In de praktijk is op meerdere plaatsen de gelegenheid om je handen te desinfecteren. We zitten 1,5 meter van elkaar verwijderd. Soms is het omwille van de sessie behulpzaam als de begeleider jou aanraakt op de EFT-kloppunten. Hiervoor wordt altijd expliciet mondeling toestemming gevraagd, handen worden gedesinfecteerd en indien gewenst draagt de begeleider een mondkapje. Wanneer je geen aanraking wenst, kan er ook zonder aanraking worden gewerkt. Geef je wel toestemming, dan loop je risico op besmetting aangezien we langer dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar werken. Uiteraard wordt er alleen gewerkt als de begeleider klachtenvrij is, desondanks kunnen we besmetting nooit helemaal uitsluiten. In geval van ziekte na een fysieke afspraak kan de begeleider van MyBrandNewDays op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Kom je liever niet op afspraak, dan kan er ook online worden gewerkt.

Voorwaarden en afspraken

Een afspraak bij MyBrandNewDays betreft een fysiek of online consult waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende coach- en gesprekstechnieken behorende bij integrale coaching, loopbaan- en/of vitaliteitscoaching. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de energetische, psychosociale technieken Emotional Freedom Techniques (EFT) en Matrix Reïmprinting (MR).

Wij verzoeken je om de geleerde technieken alleen voor eigen gebruik toe te passen. Het is niet gewenst om deze, zonder gedegen opleiding, op anderen toe te passen of deze aan anderen te leren.

Fysiek consult en aanraking
Je bent niet verplicht om een fysieke afspraak te maken. Wel kan een fysieke afspraak gewenst zijn om de effectiviteit te bevorderen. Als je instemt met een fysieke EFT afspraak, geef je ook toestemming aan de begeleider van MyBrandNewDays om EFT/MR te demonstreren/toe te passen en je hierbij fysiek aan te raken, als dat nodig is voor instructie of ter bevordering van het verloop van het consult. We spreken dit expliciet met elkaar af, tijdens het consult. Als je dit niet wenst, kun je dit kenbaar maken. De fysieke aanraakpunten bevinden zich op het hoofd, gezicht, onder het sleutelbeen, onder de arm/oksel en op de handen. De exacte aanraakpunten staan op onze website en kunnen desgewenst op aanvraag vooraf per app of mail worden gestuurd.

Uitsluiting deelname
Begeleiders van MyBrandNewDays zijn opgeleid om te werken met in de basis emotioneel gezonde mensen, die o.a. in staat zijn tot zelfreflectie en een educatief vermogen hebben. Wanneer sprake is van eerdere diagnose van of behandeling voor psychische klachten of enige vorm van emotionele instabiliteit, dan dient dit vooraf gemeld te worden en kan dat een annulering van de afspraak tot gevolg hebben. Begeleiders van MyBrandNewDays zijn niet opgeleid voor behandeling van stoornissen of persoonlijkheidsproblematiek en kunnen een afspraak of traject op ieder moment stopzetten, als hiervan sprake (b)lijkt te zijn.

Toestemming

Door het maken van een afspraak ga je akkoord met de afspraken op deze pagina en geef je toestemming om gebruik te maken van (energetische) coachtechnieken tijdens consulten. Je mag van MyBrandNewDays begeleiders verwachten, dat het doel van de gebruikte technieken zal zijn om bij te dragen aan jouw ontwikkelproces. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk en leidend in dit proces.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een consult van MyBrandNewDays is voor eigen risico. MyBrandNewDays kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke klachten dan ook, die mogelijk het gevolg zijn van deelname. Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je eigen fysieke en emotionele welzijn, tijdens en na het bijwonen van ieder consult. Je kunt op ieder moment aangeven om een consult stop te zetten en hier wordt direct gehoor aan gegeven.

Vrijwaring

Door het maken van een afspraak ga je akkoord met bovengenoemde voorwaarden. Ook vrijwaar je hiermee de begeleider van MyBrandNewDays en elke andere persoon/personen die haar/hem bijstaat/bijstaan of waarmee je mogelijk in contact kunt komen tijdens een fysieke afspraak, volledig van alle claims en gevolgen van reactie(s) die je nu hebt of in de toekomst kan hebben met betrekking tot deelname aan een consult, afspraak of traject. Je accepteert hiermee de risico’s in de breedste zin van het woord, die kunnen voortvloeien uit het bijwonen van de afspraken of het gebruik van de technieken die tijdens de consulten worden aangeboden.

Disclaimer

Coaching/EFT/MR zijn geen geneeswijzen, maar methodes die welzijn ondersteunen. Volg altijd de instructies op van je arts, psycholoog, psychiater of begeleider anderszins. MyBrandNewDays raadt nooit aan om te stoppen met het gebruik van voorgeschreven medicijnen of andere therapieën, zelfs niet als zo’n medicijn of therapie niet (meer) nodig zou lijken. Wij raden je altijd aan om hiervoor de zorgverlener te raadplegen die de medicijnen of therapie in eerste instantie heeft voorgeschreven.

Contact, suggesties of kan het beter?

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op via denise@mybrandnewdays.nl.
Ontevreden of suggesties? Bekijk onze klachtenprocedure.