Voorwaarden. Toestemming. Vrijwaring

Algemene voorwaarden

versie 1.5

MyBrandNewDays vindt het belangrijk om duidelijk te zijn over de afspraken die we met elkaar maken. Daarom zijn deze voorwaarden in begrijpelijke taal geschreven en beperkt tot de belangrijkste punten. Ik raad je aan om deze pagina voor de eerste afspraak door te lezen. Als je de eerste afspraak besluit om een traject te starten, dan tekenen we een begeleidingsovereenkomst die een afgeleide is van deze voorwaarden.

Covid-19 informatie

Ben je verkouden of heb je andere verschijnselen die kunnen duiden op Corona (of een andere daaraan gelijkgestelde of andere besmettelijke ziekte), dan vertrouwen wij erop dat je niet deelneemt aan een persoonlijke afspraak. Van begeleiders van MyBrandNewDays mag je hetzelfde verwachten. In de praktijk is gelegenheid om je handen te desinfecteren. We kunnen 1,5 meter van elkaar verwijderd werken. Soms is het omwille van de sessie behulpzaam als de begeleider jou aanraakt op de EFT-kloppunten. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd. Wanneer je geen aanraking wenst, kan er ook zonder aanraking worden gewerkt. Geef je wel toestemming, dan loop je risico op besmetting aangezien we langer dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar werken. Uiteraard wordt er alleen gewerkt als de begeleider klachtenvrij is, desondanks kan besmetting nooit worden uitgesloten. In geval van ziekte na een fysieke afspraak kan de begeleider van MyBrandNewDays niet aansprakelijk worden gesteld. Je hebt altijd de keuze om de afspraken online, via beeldbellen, te laten plaatsvinden.

Voorwaarden en afspraken

Een afspraak bij MyBrandNewDays betreft een fysieke of online afspraak waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende coach- en gesprekstechnieken en -methodieken behorende bij psychosociale therapie, verlies en rouwtherapie, integrale coaching, loopbaan- en/of vitaliteitscoaching. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de energetische technieken Emotional Freedom Techniques (EFT) en Matrix Reïmprinting (MR). Deze technieken worden toegepast in de praktijk en aangeleerd voor eigen gebruik. Het is niet gewenst om deze, zonder gedegen opleiding, op anderen toe te passen of deze aan anderen te leren.

Uitsluiting deelname
Begeleiders van MyBrandNewDays zijn niet opgeleid voor behandeling van psychische stoornissen of persoonlijkheidsproblematiek en kunnen een afspraak of traject op ieder moment stopzetten, als hiervan sprake (b)lijkt te zijn. Wanneer sprake is van eerdere diagnose van of behandeling voor psychische klachten of enige vorm van structurele emotionele instabiliteit, dan dient dit vooraf gemeld te worden en kan dat een annulering van de afspraak tot gevolg hebben. Bij twijfel, vragen wij je dit te overleggen tijdens het telefonische intakegesprek. Soms is een samenwerking met een andere zorgverlener mogelijk, als het een specifieke andere hulpvraag betreft die binnen het domein van MyBrandNewDays past.

Toestemming

Door het maken van een afspraak en ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst geef je toestemming om gebruik te maken van eerder genoemde technieken en methodieken tijdens fysieke of online afspraken. Je mag van MyBrandNewDays begeleiders verwachten dat het doel van de gebruikte technieken is om bij te dragen aan jouw welzijn en ontwikkeling.

Aansprakelijkheid

MyBrandNewDays kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke klachten dan ook, die mogelijk het gevolg zijn van de afspraken. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen fysieke en emotionele welzijn, tijdens en na het bijwonen van een afspraak. MyBrandNewDays werkt uitsluitend met (naar inschatting) emotioneel gezonde cliënten, die zelf in staat zijn hun welzijn te monitoren. Je kunt op ieder moment aangeven om een afspraak stop te zetten, hier wordt dan direct gehoor aan gegeven.

Vrijwaring

Door het maken van een afspraak ga je akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Ook vrijwaar je hiermee de begeleider van MyBrandNewDays van alle gevolgen die je mogelijk ervaart tijdens of na een afspraak of traject. Je accepteert hiermee de risico’s in de breedste zin van het woord, die kunnen voortvloeien uit het bijwonen van de afspraken of het gebruik van de technieken die worden aangeboden. De gebruikte methoden kennen geen nadelige bijwerkingen, desondanks kan een begeleider niet vooraf inschatten hoe iemand erop reageert.

Bij medicatie of aanvullende (psychische/medische) begeleiding

Begeleiders van MyBrandNewDays zijn niet medisch geschoold en pretenderen niet bij te dragen aan genezing. Gebruik van methodieken en technieken, waaronder maar niet uitsluitend EFT, zijn bedoeld om welzijn te ondersteunen. Volg altijd de instructies op van je arts, psycholoog, psychiater of begeleider anderszins. MyBrandNewDays raadt nooit aan om te stoppen met het gebruik van voorgeschreven medicijnen of andere therapieën, zelfs niet als zo’n medicijn of therapie niet (meer) nodig lijkt. Voor dergelijk advies kun je de zorgverlener raadplegen die de medicijnen of therapie heeft voorgeschreven.

Contact, suggesties of ontevreden?

Wil je meer informatie, heb je suggesties of ben je ontevreden? Dan denk ik graag met je mee. Neem hiervoor contact op via denise@mybrandnewdays.nl. In de klachtenprocedure lees je hoe MyBrandNewDays omgaat met klachten en welke mogelijkheden er zijn om ontevredenheid kenbaar te maken.