Matrix Reïmprinting

Matrix Reïmprinting is een combinatie van EFT en NLP technieken, die je kunt gebruiken om impactvolle ervaringen anders te gaan beleven. Wanneer oude ervaringen (onbewust) nog invloed hebben op je huidige gedrag en emoties kan MR uitkomst bieden.

Wat is het verschil met klassieke EFT?

Bij EFT werken we vooral aan symptomen en emoties, de intensiteit hiervan verlagen we aan de hand van de ervaringen waarin je ze beleefd hebt (hieraan zijn ze nog gekoppeld). Soms is dat voldoende om klachten te verlichten of om verandering in gang te zetten. Het kan ook zijn dat een situatie die je hebt meegemaakt, dieper geworteld zit. Je hebt dan op basis van die ervaring (onbewust) een overtuiging gecreëerd. Dat is waar we met Matrix Reïmprinting aan werken.

Wat doet MR dan precies?

Naast een andere blik op de situatie, het ontladen van de emoties en verlichting van de symptomen, is het doel om de oude overtuiging positief om te buigen. Van het nieuwe beeld, de nieuwe emoties én nieuwe overtuiging maken we een ‘imprint’. Zodat je systeem dit als nieuwe realiteit kan gaan ervaren.

Om het precies uit te leggen, vertel ik eerst iets over trauma.

Matrix Reimprinting boom

Groot en klein trauma

Trauma kan ontstaan uit grote of kleine gebeurtenissen. Waar het bij de gevolgen van trauma vooral over gaat, is wat er daarna mee gebeurt. Vaak ervaar je op het moment van het opdoen van een trauma het volgende:

  • gevoel van machteloosheid;
  • gevoel van eenzaamheid, er alleen voor staan;
  • niet in staat te vechten of vluchten en in reactie daarop verstar je (bevriesreactie).

Tijdens de verstarring (bevriesreactie) ervaart je systeem (zenuwstelsels) maximale stress en kan niet meer ontladen. Wanneer de ontlading later alsnog plaatsvindt (bijvoorbeeld door erover te praten en bijbehorende emoties te uiten) dan is er vaak niet veel aan de hand. Het trauma wordt een herinnering die ‘verwerkt’ is door je systeem.

Gebrek aan ontlading
Als ontladen om welke reden dan ook niet kan of lukt, dan blijft het trauma actief in je systeem en zal het je reacties/gedrag in toekomstige situaties beïnvloeden. Als je namelijk in een situatie komt die jouw brein inschat als vergelijkbare met het trauma, vertoon je automatisch een vergelijkbare reactie aan emoties, gevoelens en gedrag. Dat is hoe het menselijk brein leert. We ervaren iets, vertonen een reactie, slaan dit op en weten de volgende keer precies hoe te reageren (zonder erover te hoeven nadenken). Een fantastische leermethodiek natuurlijk, maar niet erg behulpzaam bij onverwerkt trauma.

Totdat je het trauma oplost, blijft de cyclus van de traumareactie zich herhalen. Dat is lastig, zeker als je onbewust trauma met je meedraagt en hier geen actieve herinnering van hebt. Daarom is het belangrijk om de kern van jouw gedrag/reactie te onderzoeken en op zoek te gaan naar de ervaring waar deze reactie nog door wordt veroorzaakt. Je kunt dit onder andere onderzoeken met EFT.

Overlevingsmechanisme bij trauma
Op het moment van het meemaken van de traumatische gebeurtenis, vindt er als het ware een afsplitsing plaats van een deel van jezelf die het trauma voor je draagt. Op die manier ‘parkeert’ je systeem de gebeurtenis, zodat je wel kunt blijven functioneren. In je systeem wordt deze afsplitsing (onbewust) opgeslagen. Het is de versie van jou die het trauma heeft meegemaakt, met de bijbehorende emoties, gedachten en gevoelens. Soms is er ook sprake van geheugenverlies van (een deel van) het trauma. De afsplitsing draagt dan de gehele herinnering onbewust, waardoor ontlading niet kan plaatsvinden (omdat je niet meer weet wat er precies gebeurt is).

Onbewust actief trauma 
Zolang er geen ontlading plaatsvindt, leeft de afsplitsing voort buiten je dagelijks bewustzijn. Dat je er niet bewust van bent, betekent niet dat het er niet is. Op celniveau is het trauma nog even actueel als het was op het moment dat je het meemaakte. Je kunt je voorstellen hoe intensief dat moet zijn voor je systeem. Je staat ‘op de achtergrond’ nog steeds in stressmodus.

Als je veel van dergelijke afsplitsingen bij je draagt met (onbewuste) trauma’s, vraagt dat veel van je systeem. Je kunt het zien als een telefoon waarop op de achtergrond 24/7 programma’s draaien die de telefoon op den duur steeds meer vertragen. Op een dag werkt hij niet meer, terwijl er op het eerste oog niet veel mee aan de hand lijkt. Als wij ervaringen niet ontladen (verwerken) en hiermee stopzetten in ons systeem, zal ook ons systeem op den duur vol raken en haperingen gaan vertonen.

Oud trauma
Het dragen van trauma’s kan heel lang goed gaan. Toch kun je op momenten wellicht merken dat er elementen van naar boven komen. Je wordt bijvoorbeeld boos, angstig of verdrietig in situaties die je eigenlijk prima aan zou ‘moeten’ kunnen, of je vertoont een reactie die je gezien je leeftijd of ontwikkeling niet meer vindt passen. Misschien kun je niet goed plaatsen waarom je zo reageert, of je weet wel waarom maar hebt er geen controle over. Als je je trauma’s gedurende langere tijd negeert en/of er komen onopgeloste trauma’s bij, dan bouwt dit op tot je systeem het uiteindelijk niet meer kan dragen en mentale of fysieke klachten gaat vertonen.

Hoe kun je zo’n ervaring ontladen? Dat kan bijvoorbeeld door erover te praten, emoties te uiten (boos worden, huilen), erover te schrijven of op andere manier die voor jou werkt. Zolang het er maar (letterlijk) uit komt. Ik gebruik hiervoor Matrix Reïmprinting.

Matrix Reïmprinting bij trauma

Het doel van Matrix Reïmprinting is om alsnog te ontladen, om het onbewuste getraumatiseerde deel in jou los te maken van de gebeurtenis en zich weer veilig te laten voelen. Zo hoef je niet meer vanuit je oude delen te reageren en kun je reageren vanuit wie je nu werkelijk bent en wilt zijn.

Hoe werkt trauma ontladen met Matrix Reïmprinting?
Door middel van visualisatie maak je contact met het deel van jou op het moment van afsplitsing. Dit deel heeft in jouw onderbewustzijn met het trauma voortgeleefd en draagt dit nog dagelijks. Je gaat dit jongere deel -met behulp van EFT technieken- helpen om zich weer veilig te voelen. En alsnog de bevriesreactie te ontladen, zodat het trauma kan worden losgelaten uit je onderbewustzijn. Na het ontladen, vorm je een nieuw (positief geladen) beeld van dezelfde situatie. De oude imprint vervang je met een nieuwe imprint. Die nieuwe imprint bevat inzichten die je nu wel hebt/kunt zien en voorheen (door de verstarring en/of leeftijd destijds) niet. Na afloop blijft de herinnering aan de gebeurtenis, alleen heeft het geen negatieve lading meer. Hiermee komt een einde aan de traumacyclus die tot dan onbewust bleef plaatsvinden.

Overtuigingen en Matrix Reïmprinting
De belangrijkste verandering die tijdens Matrix Reïmprinting plaatsvindt, is de verandering van de overtuiging die je hebt gecreëerd. Iedere impactvolle ervaring die onvoldoende verwerkt is, kan namelijk levensveranderend zijn. Je trekt op dat moment een conclusie over jezelf (bijvoorbeeld ik ben het niet waard, ik ben beter alleen af, ik kan het leven niet aan) en/of in algemene zin (autorijden is gevaarlijk, alle fietsen zijn gevaarlijk). Er wordt een overtuiging gecreëerd. Vanaf dat moment leef je naar deze overtuiging, omdat dat je (nieuwe) waarheid is geworden. En zo wordt de nieuwe overtuiging steeds meer waarheid, ervaring naar ervaring waarbij de overtuiging bevestigd wordt. Je kunt je voorstellen hoe diep zo’n overtuiging in je systeem verankerd kan zijn na verloop van tijd. En door deze te geloven, blijf je situaties aantrekken die de overtuiging bevestigen. Vaak weet je niet dat deze overtuiging (onbewust) getrokken is, het deel in jouzelf dat het trauma heeft ervaren, weet dit wel. Die informatie komt dan naar boven tijdens de sessie.

Overtuigingen ombuigen om de traumareactie te stoppen
Met Matrix Reïmprinting werken we aan de manier waarop je de gebeurtenis hebt ervaren. Dat doen we door het beeld (oude imprint) én de getrokken conclusies (overtuigingen) om te buigen. Er ontstaat een nieuw positief beeld én een nieuwe positieve overtuiging waar positieve emoties bij horen. Van deze positieve elementen maken we een nieuwe imprint, zodat dit de nieuwe waarheid van jouw systeem wordt. Je kunt je voorstellen dat als je hiernaar gaat denken, voelen en leven, je geheel andere ervaringen kunt aantrekken.

De gebeurtenis maakt het traumatische effect niet, maar de overtuiging die eruit voort is gekomen. Dat is wat je nog vasthoudt. Als je die verandert, stopt de traumareactie.